چاپ لارج فرمت :

تبلیغات محیطی :
تبلیغ بر روی پلهای عابرپیاده شهر نجف آباد و پانل های تبلیغاتی سطح شهر ومعرفی کالا ، محصول و خدمات و تولید شما از جدیدترین تکنولوژی های روز تبلیغات است . ما این امکان را برای مشتریان قدرتمند خود وآنان که می خواهند حضور خود را در صحنه تبلیغات و رقابت حفظ کنند فراهم کرده ایم .

چاپ فضای بسته (Indoor) :
در این بخش چاپ بر روی جنس های کاغذ ، کوتد ، گلاسه و لیبل با کیفیت 6 رنگ در عرض 90 سانتیمتر و طول آزاد فراهم شده است .

چاپ فضای باز (لارج فرمت)(Outdoor) :
طراحی و چاپ انواع بنر و فلکسی ، استیکر و وینیل با کیفیت 6 رنگ و در عرض و طول و با کیفیت متنوع در تخصص ماست .