پل های عابر پیاده :

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

هزینه اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده ورودی های نجف آباد (سال 1399) :

محل پل عابر پیادهمتراژ تابلواجاره ماهیانه هر طرفطراحی ، چاپ و نصب بنر درجه 1وضعیت تابلو
تابلو میدان شهدا ( میدان شهدا به سمت میدان معلم )2/9*63100/000/000 ریال55/000/000 ریالاجاره شد ( ارزانسرای سیب )
تابلو میدان شهدا ( میدان معلم به سمت میدان شهدا )2/9*5795/000/000 ریال55/000/000 ریالاجاره شد ( ارزانسرای سیب )
بلوار طالقانی روبروی گلزار شهدا ( میدان شهدا به سمت میدان آزادگان )2/9*1565/000/000 ریال20/000/000 ریالاجاره شد ( ارزانسرای سیب )
بلوار طالقانی روبروی گلزار شهدا ( میدان آزادگان به سمت شهدا )2/9*1865/000/000 ریال22/000/000 ریالاجاره شد ( خیریه جنان )
بلوار امام خمینی روبروی آموزشکده سمیه ( نجف آباد به سمت تیران )2/9*1865/000/000 ریال22/000/000 ریالاجاره شد ( ارزانسرای زیتون )
بلوار امام خمینی روبروی آموزشکده سمیه ( تیران به سمت نجف آباد )2/9*1865/000/000 ریال22/000/000 ریالاجاره شد ( صفا باشه )