درباره مجتمع طراحی ، چاپ و تبلیغات سیما

در عصر حاضر « چاپ و تبلیغات » به عنوان دو صنعت و دوهنر عجین با یکدیگر از کلمات دوگانه ای هستند که استفاده از آنها هر روز بیش از پیش رونق می یابد . وابستگی صنعت تبلیغات به هنـر چـاپ و اشکال وابستـه به آن بیشتر آشکار می گردد. اینک تبلیغات فقط در خدمت منافع تجاری نیست بلکه به یک راهبرد مؤثر و مشترک تبدیل شده که برای ترغیب افراد جامعه از آن به عنوان ساده ترین ابزار بهره برده می شود .
«مؤسسه چاپ و تبلیغات سیما» که 11 شهریور 1393 ( که روز صنعت چاپ نام دارد ) هجدهمین سال تلاش و فعالیت خود را پشت سر نهاده است ، اینک در گامی جدید و با بهره گیری از تجارب گذشته و در جهت خدمت به مردم و با امکانات قابل توجه پیشرفته امیدوار است با ارائه فعالیت های مرتبط با چاپ و تبلیغات بتواند همراه با پیشرفت چاپ و تکنولوژی در تحولات صنعتی و هنری با بهره گیری از سیستم ها و امکانات جدید و نیروهای ماهر ، آموزش دیده و با تجربه خود خدماتی شایسته تر و با کیفیت تر به مشتریان خود عرضه نماید .

با تشکر
صاحب امتیاز و مدیر مسئول    مهرداد سلیمانی

مدیریت مجتمع سیما :

مهندس مهرداد سلیمانی
مشاور و کارشناس :
. عمران
. معماری اسلامی
. روابط عمومی
. چاپ و تبلیغات

. صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجتمع طراحی ، چاپ و تبلیغات سیما نجف آباد
. عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
. عضو انجمن صنفی تبلیغات استان اصفهان
. دارای گواهینامه از خانه کتاب ایران
. دارای گواهینامه تبلیغات بازرگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
. دارای گواهینامه مهارت از وزارت کار و امور اجتماعی
. دارای گواهینامه از فدراسیون متخصصان روابط عمومی ASEAN
. دارای گواهینامه روابط عمومی از دانشگاه لیمکوکینگ مالزی LUCT

. تولیت حسینیه اعظم نجف آباد
. رئیس هیأت مدیره انجمن خیریه امام هادی (ع)
. رئیس هیأت مدیره انجمن تبلیغات شهرستان نجف آباد
. عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دارالقرآن العظیم نجف آباد
. عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم (ع) نجف آباد
. مشاور و نماینده ویژه شهردار در حفظ و حمایت از میراث فرهنگی ، تاریخی و اسلامی نجف آباد