خط مشی سیما :

مجتمع طراحی ، چاپ و تبلیغات سیما یکی از واحدهای خدماتی معتبر در زمینه طراحی ، چاپ ، نشر و تبلیغات در سال 1375 تأسیس گردیده است .
مدیریت این مجموعه با امید به آینده تاکید بر نگرش « جلب رضایت مشتریان » بهینه سازی مستمر در فرآیندهای خدماتی ، ارتقاء کیفیت از لحاظ مراحل ارائه خدمات و سیستم های حاکم بر سازمان ، همکاری و شرکت کارکنان ، موارد ذیل را سرلوحه وظایف خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات اعتقاد دارد کارکنان سازمان که به عنوان با ارزشترین سرمایه این مجموعه محسوب می شوند وظیفه خود خواهند دانست که با درک کامل انتظارات مراجعه کنندگان و سایر طرف های ذینفع در جهت رسیدن به اهداف سازمانی تلاش نمایند .
مدیریت مجتمع طراحی ، چاپ و تبلیغات سیما برای رسیدن به موارد فوق به استفاده از سیستم نوین مدیریتی تأکید می نماید .
در راستای نیل به این خواسته ها ، آخرین ویرایش استاندارد ISO 9001-2008 را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش می نماید .

اهداف سازمانی مجتمع طراحی ، چاپ و تبلیغات سیما به شرح زیر است :

افزایش سطح رضایت مشتریان
. توسعه مشـارکت و تقویت حس مسئولیت پذیری در همه کارکنان در مقابل مشتریان و همکاران داخلی و تماس طرف های ذینفع
. آموزش مستمر مدیران و همکاران و ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیت ها
. افزایش سهم بازار
. افزایش سطح کیفی خدمات
. تعهد به بهبود مستمر
. ارائه مشاوره و انتقال تجربیات به مشتریان برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه
. تجمع امکانات و سیستم های فنی پیشرفته همگام با تکنولوژی روز صنعت چاپ و تبلیغات در یک مجموعه ، برای ارائه خدمات سریعتر و قابل قبولتر .